Konsulter

Konsulter 2018-04-25T14:21:06+00:00

Här hittar du oss som jobbar ihop. Klicka på symbolen för att läsa mer.

Thomas Gross 2018-04-26T15:54:17+00:00

Thomas Gross är specialiserad på personlig kommunikation & ledarskap sedan år 1990 och är en av Sveriges mest uppskattade föreläsare/konsulter. Han drivs av att mätbart utveckla människor inom; kommunikation, personlig försäljning, retorik, ledarskap, gruppdynamik och medarbetarskap.

Lanserade år 2004 IDL™ (Individual Declaration of Leadership) – Ett sätt att effektivt komma till insikt, ompröva och kommunicera den personliga ledarstilen med den egna filosofin bakom. Ligger även bakom ledarskapsprogrammet TOB™ (Team On Board) – Kommunikation och ledarskap med kappseglingsbåten som plattform.

Thomas Gross leder workshops och föreläser regelbundet på såväl engelska som svenska vid seminarier på IFL vid Handelshögskolan i Stockholm, Svenska Managementgruppen (M-gruppen) samt på IHM – Business School.

Mot näringslivet verkar han främst inom branscherna finans, försäkring, media och juridik som föreläsare, projektledare, programansvarig, konsult och talskrivare.

Författare till retorikhandboken Rampfeber tillsammans med skådespelerskan Anna Lena Brundin , Ekerlids förlag 2002.

Privat är Thomas Gross pappa, make, hundägare, vildmarksälskare, skidåkare, seglare (ett VM-guld flera SM-guld) & han hejar givetvis på AIK.

Lars Fredriksson 2018-01-27T17:30:48+00:00

Freddy är specialiserad på att designa och genomföra skräddarsydda ledarutvecklingsprogram i nära samarbete med kund. Han har under mer än 20 år haft förmånen att få arbeta tillsammans med – och lära av – flera ledande utbildningsinstitut så som IFL (Institutet för Företagsledning), Handelshögskolan i Stockholm, Mgruppen (Svenska Managementgruppen) och engelska Ashridge Business School. Freddy har arbetat med chefs- och ledarutveckling sedan 1990 då han först engagerades av IFL. Han var under mer än tio års tid verksam vid Handelshögskolan i Stockholm Executive Education och där ansvarig för ett antal skräddarsydda ledarutvecklingsprogram. Idag är Freddy senior partner.

Freddy gillar att träffa människor från andra kulturer, på resor eller i ledarutvecklingsprogram. Därför är det inte konstigt att mer än hälften av de 74 program som han ansvarat för har genomförts på engelska för internationella grupper. Även om vi har olika professionell eller kulturell bakgrund så behöver vi alla
tid för reflektion och erfarenhetsutbyte, nya perspektiv och ny kunskap, starkare nätverk och praktiska verktyg som vi kan använda i vardagen.

Freddy har genomfört ledarutvecklingsprogram för kunder inom en rad olika branscher och verksamhetsområden. Han har arbetat med allt ifrån trainees till koncernledningar, projektledare, produktchefer, ”high potentials”, blivande chefer, verksamhetsansvariga mellanchefer och specialister. Några exempel på företag som Freddy haft förmånen att arbeta med är; Scania, HP, Ernst & Young, SEB (Wallenberginstitutet), TeliaSonera m. fl. Han har även arbetat med Stockholms Läns Landsting, Försäkringskassan, Luftfartsverket samt Polisen. Freddy arbetar även med workshops och föreläsningar inom förändringsledning, kommunikation och retorik samt coachning. Han har genomgått licensieringsutbildning för MBTI och FIRO B samt Arena teamutveckling.

När Freddy inte jobbar kan man hitta honom med familj och vänner, framför spisen, i garaget, i skogen, på sjön eller kanske på Sweden Rock Festival. Freddy är en passionerad utförsåkare sedan barnsben och allra, allra bäst trivs han på berget när det har snöat riktigt, riktigt mycket. Hans skidbox blir snabbt full då Freddy vet att skidåkare, precis som ledare, behöver olika verktyg för olika situationer och förutsättningar.

Johan Nordenfelt 2018-01-27T17:34:56+00:00

Johan Nordenfelt är senior partner, VD och en av grundarna till Stockholms Ledarinstitut. Han har en pedagogisk bakgrund och har i mer än 20 år arbetat med grupputveckling, kommunikation, konflikthantering och personlig coachning.
Johans omfattande och breda erfarenhet av coachning, bland annat i skarpt läge som hjälparbetare i krigets Bosnien, har bidragit till en unik kunskap vad gäller verklighetens förutsättningar för kommunikation och respekt för olikheter. Självkännedom, att hitta och leda sig själv, är en förutsättning för att leda andra – konstaterar Johan, som även stått som grundare till en förskola med uttalat fokus på individutveckling och växande. I den egna kommunikationsträningen används metoden “Aktivt lyssnande”, ett redskap för kommunikation och personlig utveckling.

Johan Nordenfelt är examinerad vid Nordisk Gestalt Institut i Danmark och pedagogiken är i grunden riktade upplevelsebaserade övningar utifrån ett gestaltteoretiskt synsätt för att öka deltagarnas självkännedom.

Sedan flera år är han en uppskattad föreläsare i konflikthantering och kommunikation inom ett ledarskapsprogram med specialinriktningen nyblivna chefer. Vidare har Johan tidigare utbildat och licensierat Arena Team konsulter och han är även certifierad konsult inom Förändringens Fyra Rum, Extended DISC samt inom det norska AFF 360.
Konsulterfarenheten sträcker sig från branscher som IT, sjukvård, media, restaurang och offentlig förvaltning, där har genomfört utvecklingsprogram och samarbeten med bl.a. Unilever, Schibsted, Stokab & Trafikverket. Under senare år har han utvecklat och arbetat med utbildningar i Professionell Feedback, bland annat för Hewlett Packard Sverige, Smittskyddsinstitutet & SIDA.

Johan Nordenfelt är skärmflygare och han trivs bäst när termiken lyfter honom högt. På 1800 meters höjd hänger livet på förmågan till total uppmärksamhet och närvaro. I grupper och vid personlig coaching är dessa förmågor kanske inte livsavgörande, men väl så viktiga för resultatet. Privat är Johan pappa, make, seglare, naturälskare och fotograf.

Gunnar Åkesson 2018-01-27T17:31:11+00:00

Gunnars nyfikenhet och kunskapstörst driver honom att ständigt lära mer om företagandets villkor och ledares vardag. Vad avgör om strategier blir framgångsrika eller inte i affärsverksamhet? Hur bemästrar ledare de stora utmaningar som är förknippade med strategi- och utvecklingsarbete i organisationer? Och vad driver dessa personer att orka genomföra tuffa förändringar i syfte att nå önskade mål? Detta är exempel på frågeställningar som Gunnar intresserat sig för i både teori och praktik.

Gunnar är ekonomie doktor från Handelshögskolan i Stockholm där han forskade om strategi- och ledningsarbete i stora organisationer. Han har drygt 20 års erfarenhet av affärs- och ledarutveckling och av att bygga och leda ledarutvecklingsprogram. Eftersom han ständigt sökt nya utmaningar har han arbetat med olika typer av grupper; unga chefer, mellanchefer samt verksamhets- och koncernledningar. Några exempel på företag Gunnar har arbetat med är AstraZeneca, Posten, Bonnier, Atle (numera 3i), Orkla, Luftfartsverket och Ernst & Young.
Under åren 1990-96 var han knuten till Executive Education vid Handelshögskolan i Stockholm som programansvarig. Därefter följde drygt fem år vid IFL – Institutet för företagsledning – där Gunnar verkade som programansvarig och dessutom ledde ett affärsteam. Idag är Gunnar senior partner och tillika styrelseordförande för Stockholms Ledarinstitut. Hans fokus ligger på längre skräddarskydda ledarutvecklingsinsatser, workshops för styrelser och ledningsgrupper samt handledning av grupper och nyckelpersoner. Gunnar är certifierad Arena konsult och är även certifierad för utvecklingsinstrumenten Myers Briggs Type Indicator (MBTI), FIRO-B och Extended DISC.

Gunnar är specialiserad på att hjälpa företag med att sortera och renodla sitt strategi- och affärstänk. Han har under åren hjälpt många kunder att konkretisera och genomföra sin strategi.
Med ett förflutet som singelhandicapare i golf och efter att en gång i tiden ha haft samma slalomtränare som Ingemar Stenmark så råder det inget tvivel om åt vilket håll han siktade som junior.

Än idag, om du inte hittar Gunnar vare sig på kontoret eller ute på uppdrag så hittar du honom i tennishallen, i en skidbacke eller på havet. Han gillar sport, men umgås också mycket gärna med goda vänner. Sin stora nyfikenhet tillgodoser han med upptäcktsresor i när och fjärran.

Gunnar Ekman 2018-01-27T17:25:07+00:00

Som polis i Stockholm fick Gunnar hantera och leda människor i svåra och ofta kritiska situationer. Oavsett om det handlade om en demonstration som spårat ur eller bråk i en lägenhet en fredag kväll var lösningen alltid beroende av det aktiva ledarskapet. Ett aktivt ledarskap var också nödvändigt då han var chef för ett arbetslag om 25 poliser.

Under sin forskning vid Handelshögskolan i Stockholm fördjupade han sin förståelse för organisationer, ledarskap, chefers arbete och förutsättningar och doktorerade 1999, med en avhandling om vardagens ledarskap.

I sin prisbelönta bok “Från Prat till Resultat – Om vardagens Ledarskap” (Liber) ställer han organisationers struktur mot dess kultur. Gunnars slutsats är att det informella småpratets har en enormt viktig betydelse i moderna organisationer. För ledarskap, lärande, utveckling, kreativitet och lönsamhet.

Idag kombinerar han beprövad och ny teori med sina praktiska kunskaper och erfarenheter från samarbeten med en rad företag och organisationer i Sverige och utomlands. Gunnars förmåga att översätta företags ledar- och affärsutmaningar till ett effektivt lärande med praktisk tillämpning har gjort honom mycket efterfrågad som rådgivare, ledare för utvecklingsprogram, föreläsare och coach. Han har haft förmånen att samarbeta med Swedbank, Nasdaq OMX, HiQ, Karolinska sjukhuset, Enköpings Kommun, Stockholms Stad, Regeringskansliet och många fler. Gunnar har över åren arbetat med allt från internationella koncerners ledningsgrupper till första linjens chefer i kommunal förvaltning vilket ger både bred och djup erfarenhet av en verksamhets utmaningar.

Genom bl.a koncept LGSP (Ledarskap Genom SmåPrat) utmanar Gunnar företag och deltagares perspektiv på vad småpratet betyder för ledarskap, kompetens och bestående resultat.

I Gunnars träningsväska ligger ett par boxningshandskar och får han välja så spenderar han lediga dagar i sin båt eller på någon mysig skärgårdsö. Han bor på sitt älskade Södermalm och en stor del av fritiden spenderas på något av fiken längs Götgatan. Där kan man hitta honom läsande en bok eller språkandes med vänner eller bekanta. Han är Djurgårdare och har mycket lätt för att komma överens och entusiasmera människor. Även dem som till äventyrs råkar vara AIK:are.

Vad kan vi hjälpa dig med?

Kontakta oss!